Các loại tài khoản

Raffles Market đang cung cấp hai loại tài khoản khác nhau là tài khoản Standard và tài khoản trả phí ECN.

Tài khoản Standard dành cho khách hàng có quy mô đầu tư thấp hơn 20.000 USD. Bạn sẽ có quyền truy cập không giới hạn vào các tài nguyên giáo dục miễn phí, giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

Tài khoản trả phí ECN dành cho khách hàng có quy mô đầu tư lớn hơn 20.000 USD. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ cao cấp và quyền truy cập không giới hạn vào tất cả các dịch vụ độc quyền của chúng tôi (bao gồm Tín hiệu giao dịch), giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định kịp thời.

TÙY CHỌN TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN STANDARD

Hãy giao dịch ngoại hối, hàng hóa, năng lượng và chỉ số thông qua Tài khoản Standard của Raffles Market và khám phá môi trường giao dịch trực tiếp rất an toàn của chúng tôi.


Là chủ Tài khoản Standard, bạn sẽ có quyền truy cập không giới hạn vào các tài nguyên giáo dục miễn phí giúp đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, cộng với một loạt công cụ giao dịch độc quyền chỉ dành cho các nhà giao dịch tại Raffles Market.

Chủ tài khoản cũng được hưởng lợi từ các giao dịch không mất phí hoa hồng.

TÀI KHOẢN ECN

Tài khoản trả phí ECN của Raffles Market dành cho khách hàng có quy mô đầu tư lớn hơn 20.000 USD. Bạn sẽ nhận được quyền truy cập không giới hạn vào tất cả các dịch vụ độc quyền của chúng tôi (bao gồm Tín hiệu giao dịch), giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định kịp thời.

Chủ tài khoản trả phí ECN cũng được hỗ trợ về chiến lược giao dịch với quyền truy cập vào hội thảo giao dịch tài chính giàu thông tin hàng tuần và mức chênh lệch giá mua bán thấp nhất, bắt đầu từ mốc 0.

Workspace

RAFFLES MARKET

Bắt đầu giao dịch ngay hôm nay tại nền tảng kết nối thị trường tài chính toàn cầu an toàn nhất.

Giới thiệu
Raffles Market LLC. được đăng ký dưới tư cách Công ty Trách nhiệm Hữu hạn theo số đăng ký 458 LLC 2020 tại Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Saint Vincent và Grenadines. Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà First St Vincent Bank Ltd, Đường James, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Raffles Market LLC đã được đăng ký tại Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia Hoa Kỳ (NFA, ID: 0531943)

Điện thoại: +442033180439

Truy cập nhanh

Cảnh báo Rủi ro: Xin lưu ý rằng giao dịch ngoại hối và các sản phẩm sử dụng đòn bẩy khác tiềm ẩn mức độ rủi ro đáng kể và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp. Giao dịch các công cụ tài chính có thể đem lại lợi nhuận hoặc thua lỗ, và bạn có thể thua lỗ nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu. Trước khi thực hiện giao dịch bất kỳ, bạn nên đảm bảo mình đã hiểu rõ mọi rủi ro liên quan và tìm đến bên tư vấn độc lập nếu cần.

Thông tin này không mang nghĩa hướng dẫn hoặc nhằm mục đích lan truyền hay sử dụng cho cư dân của một số quốc gia/khu vực pháp lý nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn trong: Úc, Bỉ, Pháp, Iran, Nhật Bản, Triều Tiên và Hoa Kỳ. Công ty chúng tôi không cung cấp dịch vụ cho cư dân của một số quốc gia/khu vực pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn trong: Úc, Bỉ, Pháp, Iran, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ. Công ty có quyền thay đổi danh sách các quốc gia nêu trên theo quyết định riêng của mình.

©2020 RAFFLESMARKET. Tất cả các quyền đã được bảo hộ.