Stock%20Market%20Graph_edited.jpg

Instruments

CURRENCIES

The forex market is the place for traders all around the world to buy, sell or exchange currencies at the current market price. It is known for being by far the largest market in the world which means that it is also the most liquid. Worth over $5.3 trillion dollars per day, our traders from all around the world enjoy trading the world's most popular tradable instrument.

COMMODITIES

Raffles Market offers a range of Energy instruments to its clients all around the world, allowing our traders to trade Crude oil, Natural gas, Heating oil, Ethanol and Purified terephthalic acid. Energy trading involves the act of buying, selling and moving of bulk energies from where it is produced, to where it is needed.

PRECIOUS METALS

Trading precious metals are one of the most popular ways of diversifying your portfolio. Trade spot gold and spot silver prices against the US Dollar and other major currencies with a global broker today, and reap the potential benefits.

INDICES

An index is a statistical measure of changes in a portfolio of stocks representing a portion of the overall market. Index trading is for those with a keen eye for changes in a certain sector or a group of stocks.

STOCKS

Equity trading is the act of buying and selling of company stock shares. Shares in large publicly traded companies are bought and sold through one of the major stock exchanges

CRYPTOCURRENCIES

Cryptocurrencies are a disruptive sensation in the financial markets. These digital currencies provide even more opportunities for today’s traders, with many turning to them as alternative investment options. Trade cryptocurrency CFDs (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple) against the US dollar with Raffles Market today.

Workspace

RAFFLES MARKET

Start your trades today at the safest platform that connects the global financial market.

Giới thiệu
Raffles Market LLC. được đăng ký dưới tư cách Công ty Trách nhiệm Hữu hạn theo số đăng ký 458 LLC 2020 tại Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Saint Vincent và Grenadines. Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà First St Vincent Bank Ltd, Đường James, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Raffles Market LLC đã được đăng ký tại Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia Hoa Kỳ (NFA, ID: 0531943)

Điện thoại: +442033180439

Truy cập nhanh

Cảnh báo Rủi ro: Xin lưu ý rằng giao dịch ngoại hối và các sản phẩm sử dụng đòn bẩy khác tiềm ẩn mức độ rủi ro đáng kể và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp. Giao dịch các công cụ tài chính có thể đem lại lợi nhuận hoặc thua lỗ, và bạn có thể thua lỗ nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu. Trước khi thực hiện giao dịch bất kỳ, bạn nên đảm bảo mình đã hiểu rõ mọi rủi ro liên quan và tìm đến bên tư vấn độc lập nếu cần.

Thông tin này không mang nghĩa hướng dẫn hoặc nhằm mục đích lan truyền hay sử dụng cho cư dân của một số quốc gia/khu vực pháp lý nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn trong: Úc, Bỉ, Pháp, Iran, Nhật Bản, Triều Tiên và Hoa Kỳ. Công ty chúng tôi không cung cấp dịch vụ cho cư dân của một số quốc gia/khu vực pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn trong: Úc, Bỉ, Pháp, Iran, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ. Công ty có quyền thay đổi danh sách các quốc gia nêu trên theo quyết định riêng của mình.

©2020 RAFFLESMARKET. Tất cả các quyền đã được bảo hộ.